Tưng bừng sự kiện “CUNG HỶ PHÁT TÀI”

Tưng bừng sự kiện "CUNG HỶ PHÁT TÀI"
Tưng bừng sự kiện "CUNG HỶ PHÁT TÀI"
Tưng bừng sự kiện “CUNG HỶ PHÁT TÀI”

Thời gian sự kiện

01/01/2023 – 31/01/2023: 21h – 22h hàng ngày

Điều kiện tham gia

Tài khoản người chơi đã được kích hoạt số điện thoại

Thể lệ chương trình

Mỗi 2.000.000 tiền cược sẽ được tặng 1 lần quay

Thu thập đủ 5 hình tết sẽ được nhâ thưởng 100.000.000 đồng

Tắt QC [X]